chính sách đổi trả

  • Khi giao hàng khách hàng được kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán.
  • B-Decor không giải quyết đổi hàng cho các trường hợp sản phẩm hư hại do khách hàng sử dụng làm vỡ , bể, ….